TILDELING I 2018: Ola Asdahl Rokkones mottok fylkeskommunens arbeidsstipend for kunstnere i 2018. Her sammen med fylkesråd Sigrid Ina Simonsen.

Troms fylkeskommunes arbeidsstipend for kunstnere tildeles i år innen fagområdet film. Søknadsfristen er satt til 15. oktober.

Her finner du kriterier og søknadsskjema.

Siste tildeling innen filmområdet var i 2014, da Emilie Kristin Blichfeldt mottok stipendet på kr 100 000. Den gang gikk stipendet til et ungt talent, som siden har gjort seg bemerket og blitt en etablert filmskaper.

- Stipendet har som formål å stimulere til utvikling av kunstnere i vårt fylke og deres kunstneriske virke, og Troms fylkeskommune oppfordrer alle som jobber innen fagområdet film å søke, uttaler fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Det er 19. gang Troms fylkeskommune skal dele ut arbeidsstipend til kunstnere i regionen. Siden 1995 har 20 kunstnere har fått denne tildelingen, og fra 2010 har det vært faste årlige tildelinger.

Ordningen rullerer mellom kunstretningene billedkunst/kunsthåndverk, litteratur, musikk, film og scenekunst.

×