Ronald Rindestu er død

Ronald Rindestu er død17.02.2012

Den tidligere fylkesordføreren døde torsdag 16. februar, 69 år gammel.
Det var med sjokk Troms fylkeskommune mottok budskapet om at vår mangeårige fylkesordfører og fylkestingspolitiker, Ronald Rindestu, gikk bort torsdag 16. februar. Et slikt budskap tar det tid å ta inn over seg for alle oss som kjente Ronald, og som fikk gleden av å jobbe sammen med han over mange år.

Ronald Rindestu kom inn i Troms fylkesting i 1987, og satt som medlem frem til han ble fylkesordfører i 1995. Han var fylkesordfører i 12 år frem til 2007.
 

Som fylkesordfører i 12 år fremsto Ronald Rindestu som en høvding i den nordnorske politiske verden. En som alltid bydde seg frem for å målbære en sak for fylket og landsdelen, og som alltid hadde tid til å møte alle som bad om hans tid. For å lytte til deres budskap, og for å gi gode råd på veien videre. Ronald så alltid mennesket først. Ung eller gammel, uansett tittel eller ligningsattest.

Ronald Rindestu var en visjonær politiker, som alltid ville plassere Troms fylke som en del av verden. Den være seg i godt naboskap med våre nabofylker, i nært samarbeid med våre naboland eller som en del av Europa gjennom sitt engasjement for ”Kysten inn i EU”. Likevel står hans tette og gode samarbeid med Nordvest-Russland som et av hans hjertebarn som politiker. Et engasjement som ga Ronald personlig vennskap med  flere politiske ledere i vårt store naboland. Et vennskap som levde videre etter han gikk av som fylkesordfører. Det er derfor lett å være enig når tidligere kolleger omtaler Rindestu som en samlende leder, som var opptatt av samarbeid og av å finne løsninger.

Etter et møte med Ronald Rindestu satt alle igjen med hans smittende, gode humør. For det smittet på alle rundt han. Den gode kommentaren, det lune smilet og den rungende latteren. Uansett tema eller situasjon, visste Ronald å løse opp stemningen. Og han ga alltid et klapp på skulderen og en oppmuntrende kommentar med på veien.

Det er mye som kunne vært nevnt som eksempler på Ronald Rindestus uttrettelige engasjement gjennom et langt liv som politiker. Men likevel vil vi nevne hans store engasjement for å få frem ungdommen. Han tok ungdommen og unge politikere på alvor, han ga de taletid og han ga de råd og veiledning. Uansett hvilket politisk parti de tilhørte. Han hadde rom for alle. Han hadde tro på mulighetene.

Vi som jobber i Troms fylkeskommune har mistet en avholdt kollega, men våre tanker går til Ronald Rindestus kone og tre barn og barnebarn som har mistet sin ektemann, far og bestefar.

Vi lyser fred over Ronald Rindestus minne.

Pia Svensgaard                          Knut Werner Hansen
fylkesrådsleder                           fylkesordfører

print

Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset