Utvalgte bibliotek bygges om

Utvalgte bibliotek bygges om04.01.2013

- 2013 blir et år hvor det kommer til å skje fysiske forandringer i flere av bibliotekene, sier fylkesråd for kultur og helse Mariam Rapp (Krf)
Av Knut Are Mortensen

Nå har prosjektet Bibliotekrom i Troms valgt ut fem kommuner som er med i første runde av endringsprosjektene.

De utvalgte bibliotekene er:
• Bardu folkebibliotek
• Kvænangen folkebibliotek
• Lenvik folkebibliotek
• Salangen folkebibliotek
• Lavangen folkebibliotek

- Vårt ønske er at bibliotekene i Troms skal være det lokale møtestedet, en arena for kultur, litteratur og læring for alle aldre. Videreutviklingen av prosjektene vil skje i samarbeid med kommunene. Nå starter vi å planlegge og avklare fremdriftsplan, og det vil settes ned arbeidsgrupper som skal jobbe med de ulike prosjektene bestående av involverte parter i  kommunene, sier Rapp.

Geografisk spredning, størrelsen på kommunene, i tillegg til ulikhet og mulighet for samhandling og samarbeid med andre har vært viktig i valget. Kriteriene som har talt mest er vilje til å gå inn i endringsprosesser, ressurser og gjennomførbarhet og forankringen til øverste ledd både i administrasjonen og politisk. Dette er viktig for å kunne gjennomføre gode prosesser.

- Jeg er glad for at vi kan være med å påvirke utviklingen av bibliotekene i Troms på en så positiv måte, sier fylkesråden.

Troms fylkeskommunes prosjekt Bibliotekrom i Troms hadde oppstart i januar 2012. Prosjektet finansieres gjennom prosjekt- og utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket og egne midler fra Troms fylkeskommune.

Målet er å utvikle endringsorienterte bibliotekrom tilpasset lokalsamfunnets behov for bibliotek som kunnskaps-, kultur-, og litteratursentrum, møtested og aktivitetsarena. Når prosjektet er avsluttet skal flere bibliotek i Troms fremstå som nye, funksjonelle bibliotek, og som gode eksempler for andre.

Les mer om prosjektet på bibliotekrombloggen:
http://bibliotekrom.tromsfylke.no

 

print

Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset