IMDi-midler 2015 – Informasjon om omlegging av forvaltningen

Sist oppdatert 27.01.2015 Linda M. Tindholm
 

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (IMDi- midler)

Det er i statsbudsjettet bestemt at tilskuddsordningen overføres til utvalgte storkommuner. For Troms fylke betyr det at det er Tromsø kommune som fra og med 2015 administrerer ordningen. Det vil i praksis si at det kun er organisasjoner fra Tromsø kommune som kan søke midler til drift og tilskudd.

Ny saksbehandler i Tromsø kommune er kulturkonsulent Nshimiyimana Evariste. Hans kontaktinformasjon er:
tlf 777 91 161/ 901 28 149 eller epost: evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no.

Tromsø kommunes informasjon om ordningen finner du her:

 

 


Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset