IMDi-midler

Sist oppdatert 25.03.2014 Linda M. Tindholm

Tilskuddsordningen er todelt og det gis tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner og tiltaksmidler for integrering i lokalsamfunn.

Formålet med tilskuddet er å skape møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunn på tvers av ulike grupper i befolkningen. Tiltaket skal bidra til å skape økt tillit til og økt tilhørighet i det norske samfunnet. Målgruppe for tiltaksmidlene er frivillige organisasjoner i lokalsamfunnet, inkludert innvandrerorganisasjoner og innvandrerråd. Offentlige eller halvoffentlige instansen kan også tildeles støtte etter søknad.
Rapportskjema for tiltak og aktivitet 2014

Målet med driftstilskuddet er å medvirke til å styrke innvandrerbefolkningens deltakelse i organisasjonslivet lokal og til å øke tilgjengeligheten til sosiale nettverk for denne delen av befolkningen. Tiltaksmidlene skal bidra til at det skapes møteplasser i lokalsamfunn på tvers av etnisk og nasjonal opprinnelse.
Rapporteringsskjema for driftsmidler 2014

Frist for å søke var 15. januar 2014

Tildelinger 2014


Tilskuddsordningen forvaltes gjennom fylkeskommunene for IMDi (Integrerings- og mangfoldsdirektoratet) Rammen for tilskuddet til fylkeskommunen beregnes ut fra fylkets innvandrerbefolkning. Beregningen er basert på befolkningsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå.


Det er utarbeidet en brosjyre for ordningen.  For mer utfyllende informasjon, hent IMDis rundskriv hereller ta kontakt med saksbehandler Linda M. Tindholm, Telefon 77788215
 


Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset