IMDi-midler 2015 – Informasjon om omlegging av forvaltningen

Sist oppdatert 27.11.2014 Linda M. Tindholm
 

Tilskudd til frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til deltakelse, dialog og samhandling (IMDi- midler)

Integrasjons- og mangfoldsdirektoratet opplyser i brev av 10.11.2014 om omlegging av ordningen.

Det er i statsbudsjettet foreslått at tilskuddsordningen skal overføres til utvalgte storkommuner. For Troms fylke betyr det at det er Tromsø kommune som skal administrere ordningen. Det vil i praksis si at det kun er organisasjoner fra Tromsø kommune som kan søke midler til drift og tilskudd. Det vil ikke kunne søkes midler for 2015 før statsbudsjettet er endelig vedtatt og ordningen etablert i Tromsø kommune.

For spørsmål om dette ber vi om at dere kontakter Integrasjons- og magfoldsdirektoratet
v/ Ingrid Mohn tlf. 24 16 88 00.


Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset