Akvakulturforvaltning

Sist oppdatert 05.06.2014 av  Jarle Magnar Pedersen

Troms fylkeskommune har fra 01.01.2010 overtatt ansvaret for akvakulturforvaltningen i Troms. Dette betyr at alle søknader om akvakultur nå skal sendes til Troms fylkeskommune, postboks 6600, 9296 Tromsø.

Søknadsskjema og veileder for akvakultur i flytende og landbaserte anlegg finner du som før på nettstedet til Fiskeridirektoratet:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/skjema/veiledning-med-mer

Akvakulturregelverk finner du på:

http://www.fiskeridir.no/akvakultur/akvakulturregelverk

http://www.lovdata.no/


Saksbehandlere for akvakulturforvaltning i Troms er:

Frode Mikalsen
frode.mikalsen@tromsfylke.no
77 78 81 51

Jarle Magnar Pedersen
jarle.pedersen@tromsfylke.no
77 78 81 52
 


Postadresse
Troms fylkeskommune
Postboks 6600, 9296 Tromsø
Telefon: 777 88000 - Telefaks: 777 88001
E-post: postmottak@tromsfylke.no
Organisasjonsnummer: NO 864870732
Fakturaadresse
Troms fylkeskommune
"Navn på skole/tannklinikk/enhet"
Postboks 338 Alnabru, 0614 OSLO
E-post faktura (pdf) : troms-fylke@nets.eu
Elektronisk faktura (EHF)
Besøksadresse
Fylkeshuset i Tromsø
Strandvegen 13, 9007 Tromsø
Åpningstider: Man - Fre: 08:00-15:45
(15:00 fra 15. mai til 15. september)

Váldde oktavuođa Váldde oktavuođa
Contact us How to contact us
Kontakt en ansatt Kontakt en ansatt
Bussavgang fra fylkeshuset Bussavgang fra fylkeshuset
Reiseplanlegger til fylkeshuset Reiseplanlegger til fylkeshuset