Bedriftsidrettslaget på Fylkeshuset i Tromsø

Styret for 2018

Leder: Reidar Opheim (1 år)

Nestleder: Kristina Forsberg (2 år) 

Styremedlemmer:
Birgit Larsen (1 år),
Johnni Håndstad (2 år),
Geir Bye (2 år)
Tore Brattli (1 år) er også Kasserer

Varamedlemmer:
Audun Igesund (2 år),
Åshild Håvelsrud (1 år)

Valgkomité:
Hanne Sofie Roaldsen (1 år)
Åse Charlotte Sommerseth (2 år)
Merete J. Kielland (2 år)

×