Pensjonistforeninger, lag og samarbeidsutvalg som er representative for pensjonistgrupper i Troms og Finnmark kan nå fremme forslag om nye medlemmer til fylkeseldrerådet for valgperioden 2020-2024.  

Også frivillige organisasjoner og foreninger som driver med aktivt arbeid blant eldre på fylkesnivå kan komme med forslag.

9 medlemmer

I hvert fylke skal det være et eldreråd som skal velges av fylkestinget. Det er fylkestinget avgjør hvor mange medlemmer rådet skal ha, og det foreligger et forslag om at rådet for 2020-2024 skal ha 9 medlemmer.

Flertallet av rådsmedlemmene skal på valgtidspunktet være fylt 60 år.

Eldrerådet velger selv leder og nestleder blant de valgte.

Behandles i valgkomiteen

Innkomne forslag vil bli behandlet av valgkomiteen som gir sin endelige innstilling til sammensetning overfor fylkestinget.

Forslag sendes Troms fylkeskommune innen 1. oktober 2019.

E-post: line.samuelsen@tromsfylke.no

Post: Postboks 6600, 9296 Tromsø.

Her kan du lese mer om fylkeseldrerådet.

×