Elever i videregående skole som bor mer enn 6 km. fra skolen har rett til skyss.

Du må søke om skolekort på "Min skyss Troms".

Elever med behov for tilrettelagt skyss må ta kontakt med skolen de skal gå på.

 

Ungdomskort i Tromsø og Harstad

Videregående elever i Tromsø og Harstad som bor innenfor sentrumssonen og kan benytte bybusser, vil få sin skyssrett oppfylt gjennom muligheten til å kjøpe billig ungdomskort (periodebillett ungdom).

NB! Elever som bor innenfor dette området vil få avslag og trenger derfor IKKE søke om gratis skoleskyss.

Troms fylkeskommune behandler søknadene, deretter sender Troms fylkestrafikk busskortene direkte til skolen for utdeling til nye elever. De som har skoleskysskort fra før, må ta vare på sine tidligere kort. Disse får oppdatert sine busskort, men må søke i Skoleskyssportalen "Min skyss Troms".

Frist for å søke om skoleskyss fra skolestart er 05. august 2019.

 

×