Fylkesrådet fordeler rekordstore 58,3 millioner kroner til anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i Troms. I alt 57 av 106 godkjente søknader får tilsagn om hele eller deler av søknadsbeløpet.

Gjennom årets fordeling tilgodeses ulike typer idretts-, friluftslivs-, og nærmiljøanlegg. Hele 78 prosent av alle nærmiljøanleggsøknader imøtekommes (se full oversikt i vedlegg).

Dette er viktige utendørsanlegg for egenorganisert fysisk aktivitet i tilknytning til bo- og aktivitetsområder.

 • Det er en formidabel vilje til å bygge anlegg i Troms. Spillemidlene er et viktig bidrag i arbeidet for at flere kan være fysisk aktive i anlegg og områder som er godt tilrettelagt. Samtidig er behovet for midler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet langt større enn det tilgjengelige rammer kan innfri, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Bevilgninger til kostnadskrevende anlegg fører til svingninger i hvordan de ulike regionene kommer ut i de årlige tildelingene. På grunn av etterslepet av midler vil det fortsatt være slik at mange søkere må vente på spillemidler til senere års fordelinger.

Søknader fra Tromsø kommune og Tromsøregionen står for rundt halvparten av søknadsbeløpet fra Troms. Store byggeprosjekter som Tromsøbadet og TUIL Arena får spillemidler i år, og vil også få spillemidler de nærmeste årene.

Noen eksempler på anlegg som mottar midler ved årets fordeling (se full oversikt i vedlagte fylkesrådssak 160/19):

Sør-Troms

 • Kilkam Anlegg AS, mesterskapsanlegg for ski
 • Harstad kommune, mindre aktivitetshall ved Harstad skole
 • Harstad kommune, Fjellveien Folkeparken tursti
 • Santor IL, mindre aktivitetshall ved Sandstrand skole
 • Lavangen kommune, LIF-huset klubbhus i tilknytning til Lauvhallen
 • Ibestad kommune, rehabilitering svømmehall Ibestad
 • Snolke Vel, dagsturhytte i Gratangen
 • Øvre Salangen IL, 7-er kunstgressbane fotball og lysløype, Salangen
 • Sollifjellet alpinsenter, skileikanlegg og barneband for ski
 • Salangen kommune, aktivitetspark Sjøvegan sentrum

Midt-Troms

 • Finnkroken Golfpark AS, klubbhus
 • Bardufoss Storhall AS, klubbhus og klatrehall
 • Lenvik kommune, flerbrukshall Finnsnes ungdomsskole
 • Lenvik kommune, rehabilitering av sportsdekke Silsandhallen
 • Gibostad IF, 9-er kunstgressbane
 • Botnhamn IL, 9-er kunstgressbane
 • IL Framsyn, klubbhus og garderobe
 • NMK Dyrøy, bilcross/rallycross ved Evertmoen
 • Bardufoss skytterlag, standplassbygg
 • Bjørnen og Vestre Målselv skytterlag, elektroniske skiver 200m
 • Bardufoss flyklubb, klubbhus ved Bardufoss flyarena
 • Målselv kommune, nyttsportsdekke ved Gimlehallen i Øverbygd
 • Sørreisa IL fotball, utvidelse stadionbygg
 • Fjordgård IL, tursti til Segla byggetrinn 1
 • Skøelv bygde og IL, nytt kunstgress ballbingen ved Skøelv skole

Tromsø-regionen

 • Tromsø kommune, Tromsøbadet, opplæringsbasseng
 • Tromsø kommune, Tromsøbadet, 50m svømmebasseng
 • Tromsø kommune, Tromsøbadet, stupeanlegg
 • Tromsø kommune, Tromsø klatrehall, konkurransevegg for klatring
 • Tromsdalen UIL, 7-er fotballhall TUIL Arena
 • Tromsdalen UIL, turnhall ved TUIL Arena
 • Tromsdalen UIL, aktivitetssal ved TUIL Arena
 • Tromsø kommune, Templarheimen skistadion
 • Lakselvdal skytterlag, skytterhus med skytebane for finkaliber
 • Ringvassøy IL, rehabilitering klubbhus i Dåfjord
 • Tromsø kommune, møteplassen Kroken, sandvolleyballbane
 • Nedre Soppsvingen Vel, Slettaelva ballplass
 • Tromsø kommune, Kvaløysletta lysløype/tursti
 • Storsteinnes IL, Laksvatn nær O-kart
 • Storsteinnes IL, Sand nær O-kart

Nord-Troms

 • Lyngen kommune, svømmebasseng ved Eidebakken skole
 • Storfjord kommune, Hatteng skole 11-er kunstgressbane
 • Nordreisa IL, garderober Saga skihus
 • Nordreisa kommune, rehabilitering av sportsdekke i Nordreisahallen
 • Lyngen kommune, mindre flerbrukshall ved Lenangen skole
 • Lyngen Jeger og Fiskeforening, gapahuk og toalett ved Kvalvikelva
 • Nord-Troms friluftsråd, dagsturhytte ved Finneidet i Skjervøy
 • Storfjord kommune, Hatteng skole – pumptrackbane sykkel
 • Rotsundelv IL, nærmiljøanlegg sprintripe friidrett og aktivitetsflate
 • Eidevannet Vel, aktivitetspark ved Eidevannet i Skjervøy
 • Lyngen Jeger og Fiskeforening, tursti ved Kvalvikelva
 • Årviksand Bygdelag, rehabilitering kunstgressdekke i ballbingen Årviksand skole
 • Furuflaten IL, rehabilitering kunstgressdekke i ballbingen på Furuflaten
×