Onsdag 20. november ble fylkesrådets forslag til budsjett- og økonomiplan for 2019-2022 vedtatt i fylkesrådsmøte.

Forslaget skal deretter behandles og vedtas i løpet av fylkestingets desembersamling (10-14.desember).

Fylkesråd for plan- og økonomi, Widar Skogan (KrF), mener forslaget er et tydelig signal om at fylkesrådet i Troms tar samfunnsutvikling på alvor:

- Med budsjettet og økonomiplanen viser vi helt tydelig at vi investerer i framtida. Vi foreslår investeringer på hele 4 milliarder kroner, da hovedsakelig innenfor samferdsel og utdanning. Dette vil være et viktig bidrag i å støtte opp om den positive utviklinga vi ser i fylket vårt, med lav arbeidsledighet, flere som fullfører videregående utdanning og vekst i næringslivet, sier Skogan.

Tuneller, rassikring og forbindelser

På samferdselssiden skal det investeres for 2,515 milliarder kroner. Det innebærer investeringer på tunnelsikring, rassikring, og at Langsundforbindelsen ligger inne i økonomiplanen.

Blant annet øker bevilgning på dekkelegging med 72 millioner kroner, slik at den totale rammen til nytt veidekke er på 175 millioner kroner.

-  En del av investeringene går også til pågående prosjekter, som f.eks Bjarkøyforbindelsen og Harstadpakken, men det er også gledelig at vi gjør investeringer for 100 millioner for å starte arbeidet med elektrifisering av fergesamband. Det gjelder både Lyngen-Olderdalen og Refsnes-Flesnes, sier fylkesråden.

Nye skoler og elevboliger

To nye skoler utgjør de største investeringene på utdanningssiden.

– I vår investeringsplan prioriterer vi penger til både Ishavsbyen videregående skole og ny skole i Harstad. I tillegg investerer vi i elevboliger på Bardufoss, noe som vil utgjøre 50 nye hybler – med mulighet for et byggetrinn 2. Vi har og valgt å satse på lærlinger: 6 millioner til lærlingtilskudd ved planlagt økning og forventet økning i antall godkjente lærekontrakter, og 4 millioner til økning på 20 lærlinger i egen organisasjon, sier Skogan.

Til sammen skal det investeres for 1,452 milliarder kroner på utdanningssektoren.

Krevende rammer

Reduserte overføringer fra staten, realnedgang i frie inntekter og kutt i midler til regional utvikling er noen av elementene som Skogan mener man ikke kan se vekk fra.

– Vi skal være ærlige om at det også er utfordringer, særlig knyttet til det store etterslepet vi har på fylkesveier. I tillegg favoriserer dagens inntektssystem de fylkene med raskest befolkningsvekst. Troms er i vekst, men andre fylker vokser raskere. Det betyr at 35 millioner overføres fra Troms til andre fylker fra 2018 til 2022, sier fylkesråden.

Han mener samtidig at de foreslåtte investeringene er helt nødvendige for fylket, og at det er et solid dokument fylkestinget får til behandling.

– Fylkesrådet i Troms viser her at vi tar samfunnsutviklerrollen, at vi investerer i infrastrukturen i fylket vårt og at vi satser på dagens og fremtidens ungdom, avslutter Skogan.

×