Elvevoll-løypene er kåret til fylkets beste turrute og Olderdalen Jeger- og Fiskerforening har fått utmerkelsen friluftslivets ildsjelpris 2018.

Prisene ble delt ut under friluftslivssamlinga, som ble arrangert 22. november av Troms fylkeskommune, friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i Troms. Over 50 deltakere fra kommuner, frivillige organisasjoner, natur- og friluftslivsforvaltere og andre interesserte overvar utdelinga.

Prisen for fylkets beste turrute ble delt ut av fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), og Gjensidigestiftelsen. Prisen, som deles ut for første gang, gikk til Vestre Storfjord Lysløypelag fra Storfjord kommune for Elvevoll-løypene.

- Løypene er et strålende eksempel på et lavterskel løypenett i spektakulær natur med alt fra gapahuker, bålplass og universelt utformet turvei, heter det i begrunnelsen.
Vinneren stikker ikke bare av med heder og ære, men tildeles også en pengepremie på kr. 25 000.

Friluftslivets ildsjelpris i Troms 2018 ble delt ut for fjerde gang av friluftsrådene og Forum for natur og friluftsliv i fylket, til Olderdalen Jeger- og Fiskerforening i Kåfjord kommune. Årets vinner er en imponerende organisasjon fra Nord-Troms som har tilrettelagt for utallige naturopplevelser i nærmiljøet. De tildeles 10.000 kroner til sitt videre arbeid.

Tidligere vinnere er Jan Arne Haugland fra Nova Turlag i Skånland, Brith Sørensen fra Torsken Turgruppe og Monica Mikalsen fra Barnas Turlag i Tromsø.


Her er juryens begrunnelse for utdelinga av prisen til Troms’ beste turløype:

Troms fylke sin beste turrute er tilgjengelig fra bygda Elvevoll i Storfjord kommune. Løypene er lett tilgjengelig fra hele bygda, blant annet fra den gamle skolen. Løypene har flere vanskelighetsgrader og er gradert i hele spekteret fra grønt til svart. Den første delen av løypene fra gammelskolen er merket som grønn løype og det første turmålet er gapahuken ved Skaidi etter 1,1 km. Denne er lett tilgjengelig for de fleste, og mulighetene for rundtur er tilstede flere plasser.

Elvevoll-løypa er svært godt markedsført gjennom kommunens hjemmesider, samt gjennom turhefte, turkort og turkart utgitt av Ishavskysten friluftsråd. Løypene har også skilting av kulturhistorie. I tilknytning til løypene arrangeres flere aktiviteter i løpet av året, blant annet friluftskole og nisse- og solsnufesten. De har også vært arena for aktiviteten «Friluftsliv for alle». I tillegg til at løypene er viktig for nærmiljøet, er området samtidig et populært utfartssted for mange fra det omkringliggende området. Skoleklasser fra Storfjord, så vel som Tromsø, kommer hit for å dra nytte av det majestetiske landskapet og den gode tilretteleggingen.

Elvevoll-løypa er tilknyttet det statlig sikrede friluftsområdet ved Sandørneset som snart er ferdigstilt. Hele gradienten fra fjære til tind er merket. På Sandørneset er det blant annet tilrettelagt med bålplass, HC-toalett og universelt utformet turveg som skal inkludere alle.

En annen faktor som har imponert juryen i dette prosjektet er samarbeidet og rolleavklaringene mellom Storfjord kommune, Ishavskysten friluftsråd og Vestre Storfjord Lysløypelag. De har fått til en svært god samhandling hvor de spiller hverandre gode.

Til sammen må det sies at dette er et prosjekt som har en lang rekke imponerende kvaliteter, og et frivillig lag som har vist et umettelig engasjement og pådrivevilje over lang tid. Løypene er et ekte lavterskel, nærturprosjekt helt i tråd med intensjonene i Turskiltprosjektet. Dette skaper folkehelse, bolyst og naturglede. Et stjerneeksempel.


Her er juryens begrunnelse for ildsjelprisen:

Friluftslivets ildsjelspris i Troms for 2018 går til Olderdalen jeger og fisk for deres omfattende arbeide for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for alle, for sitt engasjement for historie og kultur og betydelige innsats for å øke bruken av de ressursene området allerede har gjennom renovering av hytter og rehabilitering av fiskevann til glede for lokale og tilreisende i Olderdalen og en berikelse for Kåfjord kommune som helhet.

Olderdalen jeger og fisk har fått svært mange nominasjoner over flere år og begrunnes ut fra det omfattende arbeidet som har blitt lagt ned;
Det bidraget som oftest for omtale er det arbeidet som har blitt gjort for å gjøre friluftslivet tilgjengelig for en størst mulig brukergruppe og dette har blitt gjort gjennom tilrettelegging og merking av turstier, ved å bygge bruer og klopper, kvisting, tilgang på raste og bålplasser, og ikke minst- benker (for en liten hvil!)

Det har også blitt lagt ned et flott arbeide med å synliggjøre historie gjennom kulturstier, merking med gamle navn og bygging av lavvo. Videre er renoveringen av Olderdalshytta og Jevvas-hytta eksempler på tiltak som har gjort friluftslivet mer tilgjengelig og økt bruken gjennom å ta vare på det man allerede har av ressurser i området. Det er også et flott tiltak fra Olderdalen jeger og fisk at Olderdalsvannet ble renset slik at flere fikk oppleve gleden og rekreasjonen forbundet med å fiske i et rent vann.


Vinneren har gjort mye med få ressurser, stor frivillig innsats og viser hva som er mulig å få til i et samfunn med engasjement og lokale ildsjeler.

×