Troms fylkeskommune mottok til sammen 88 søknader fra frivillige lag og foreninger og interkommunale friluftsråd på større og mindre tiltak, hvorav 66 søknader er imøtekommet med hele eller deler av søknadsbeløpet.  

 • Målet med disse midlene fra Miljødirektoratet og Troms fylkeskommune er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen. Dette er en populær tilskuddsordning, og gjennom tildelingene støttes lokale lavterskeltiltak i hele fylket, sier fylkesråd for næring og kultur, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

Oversikt over fordelingen finnes i fylkesrådssak 92/19 – og på www.tromsfylke.no under «søk tilskudd».

Nedenfor presenteres noen eksempler for hver region.

Regionale organisasjoner

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • 4H Troms får til sammen 137 000 kroner i tilskudd fordelt på fire ulike aktiviteter, leir og kurs.
 • FNF-Troms får 50 000 kroner til Friluftslivets uke 2019.
 • Troms orienteringskrets får til sammen 105 000 kroner til leir og tur-orientering.
 • Troms Turlag får til sammen 245 000 kroner fordelt på seks ulike tiltak, blant annet til ulike barne- og ungdomsaktiviteter.

Sør-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Midtre Hålogaland friluftsråd får til sammen 90 000 kroner til tre ulike tiltak, blant annet til friluftsskoler.
 • Harstad Turlag får til sammen 80 000 kroner fordelt på tre ulike tiltak, blant annet friluftslivsaktiviteter for ungdom.
 • Harstad Jeger- og fiskerforening får til sammen 22 000 kroner til villmarksleir og skolesamarbeid.
 • Nova turlag i Skånland får 25 000 kroner til ulike turaktiviteter.

 

Nord-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Nord-Troms friluftsråd får 30 000 kroner til folkehelseturer for prioriterte målgrupper.
 • Nord-Troms friluftsråd får 50 000 kroner til FriluftsCAMP for 9. klassetrinn.
 • Rottenvik bygdelag i Lyngen får til sammen 7 000 kroner til Vartodilten og kurs i viltvoksende matplanter i nærmiljøet.

 

Tromsøregionen

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Ishavskysten friluftsråd får 40 000 kroner til friluftsskoler.
 • Frilufslivsgruppa BULA-huset i Balsfjord får 15 000 kroner til sommerleir.
 • Holt 4H Læringstun i Tromsø får til sammen 59 000 kroner til utvikling av barneaktiviteter og inkluderende friluftsliv.
 • CRUX Huset oppfølgingssenter får 45 000 kroner til pilgrimsvandring. 

 

Midt-Troms

Noen eksempler på tiltak som har fått støtte:

 • Midt-Troms friluftsråd får til sammen 125 000 kroner fordelt på seks ulike tiltak. 
 • NFU Senja lokallag får 19 000 kroner til friluftsleir for personer med nedsatt funksjonsevne.
 • Torsken turgruppe får 10 000 kroner til ulike trimtilbud.
 • Skøelv Idretts- og grendelag i Sørreisa får 16 000 kroner til ulike tur- og friluftsaktiviteter.
×