Gir stillingsgaranti for ansatte ved sammenslåing

Ansatte i Troms fylkeskommune får samme stillingsgaranti som ansatte i Finnmark fylkeskommune.

 

Fra 1. januar 2020 skal Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune slås sammen til én fylkeskommune; Troms og Finnmark fylkeskommune. I den anledning har fylkestinget i Troms vedtatt følgende:

Ingen som er ansatt i Troms fylkeskommune på tidspunktet hvor dette vedtak foreligger, eller som blir ansatt i perioden etter dette og frem til tidspunktet for sammenslåingen, skal kunne sies opp eller pålegges annet arbeidssted, som følge av sammenslåingen

Allerede 2017 vedtok fylkestinget i Troms et lignende vedtak, med unntak av at dette var tidsbestemt til å gjelde til utgangen av 2024. I ettertid har fylkestinget i Finnmark vedtatt en stillingsgaranti for sine ansatte uten noen utløpsdato.

I saksframlegget til vedtaket heter det at «Arbeidsgiver – her Troms fylkeskommune – har i utgangspunktet ingen rettslig plikt til å gi garantier mot oppsigelse i omstillingsprosesser som regionsammenslåingen. Det kan like fullt være hensiktsmessig å gi slik garanti for å sikre trygghet blant arbeidstakerne.»
Siden Finnmark fylkeskommunes fylkestingsvedtak ikke binder Troms fylkeskommune sine ansatte, var det behov for en harmonisering av stillingsgarantien som er gitt arbeidstakerne i de to fylkene, het det i saksframlegget.

Det var 36 representanter i salen da saken ble stemt over. Vedtaket ble gjort med 31 stemmer for, 5 stemmer mot.

×