Hvilke prognoser viser arbeids- nærings- og befolkningsutviklingen i samiske områder? Hva gjør et sted attraktivt? Hvilken betydning har samepolitikken for utvikling og modernisering i nord? Hvordan stimulerer vi til mer samisk entreprenørskap og innovasjon? Hvordan skal vi skape en god samisk framtid?

Troms fylkeskommune inviterer til Samekonferansen 2018 der hovedtemaet er «Samisk stedsattraktivitet, bolyst og entreprenørskap». Vi får blant annet presentert Telemarksforsknings nye rapport: Regional analyse for samiske områder 2018, ved forsker Knut Vareide. Her vil vi få vite mer om hva som skaper attraktivitet for bosetting og næringsliv og scenarier for hvordan utviklingen kommer til å bli i framtiden. 

- I tillegg vil vi få lære av de gode eksemplene og ha fokuset på mulighetene som ligger i vår region. Som vanlig vil viktige stemmer i Sápmi utfordre oss på utviklingen i nord. Vi håper konferansen kan stimulere til mer samarbeid og utvikling i samiske områder, sier fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap).

Målgrupper er de samiske miljøene i Troms, politikere og offentlige myndigheter, samt organisasjoner og institusjoner og andre med interesse for samiske spørsmål.

  • Sted: UiT Norgga árktalaš universitehta/UiT Norges arktiske universitet, Teorifagbygget, TEO-H1 1.836-AUD2
  • Når: Torsdag 8. november kl. 11-17, fellesmiddag i fylkeshusets kantine kl. 20.00
  • Fredag 9. november kl. 09.00-13.00

Se programmet her.

Her finner du påmeldingslenke

Konferansen simultantolkes til norsk/nordsamisk

×