Milliontildeling fra fylkeskommunen skal gi nye arbeidsplasser i Dyrøy og Ibestad

Fylkesrådet tildeler 2,58 millioner kroner til Dyrøy kommunes prosjekt for utvidelse av Espenesbogen industriområde og 290.000 kroner til Ibestad kommunes prosjektet for utbedring av Breivoll havn.
 
Dyrøy kommune er omstillingskommune med målsetting om 25 nye arbeidsplasser i løpet av 3 år. De har gjennom et tidligere forstudie kartlagt mulighetsrommet på Espenesbogen industriområde. Gjennom flere byggetrinn kan dette arealet, i tilknytning til Solbergfjorden, på sikt tiltrekke seg aktører innenfor fiskeri, havbruk og logistikk.
 
Ibestad kommune vil i samarbeid med næringslivet (fiskerne) og den lokale båtforeningen utbedre kommunal kai og etablere nye brygger slik at havnearealet utnyttes bedre, og tilpasses næringsvirksomheten på en bedre måte.

- Det er viktig at kommuner prioriterer å arbeide aktivt med næringsutvikling, for å kunne være attraktive for nye bedriftsetableringer og tiltrekke seg folk. Dette gjør Dyrøy og Ibestad kommune ved å tilrettelegge for næringslivet gjennom ny og forbedret infrastruktur, og dette kan på sikt gi effekter i form av bedriftsetableringer og nye arbeidsplasser, sier fylkesråd  for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), og fortsetter:

- Det er viktig å se sammenhenger og aktivt knytte ulike aktører og virkemiddelordninger sammen for å skape mer næringsaktivitet i regionen, sier fylkesråd for kultur og næring Sigrid Ina Simonsen.

 

 

Foto av Espenesbogen: Bjørn Isaksen

×