Arbeidsstipendet skal deles ut til en forfatter som skriver skjønnlitteratur og er bosatt i Nord-Norge. Forfatteren må være innkjøpt av Norsk kulturråd eller være medlem i en forfatterorganisasjon.

Søknadsskjemaet ligger på Finnmark fylkeskommunes nettsider. Søknadsfristen er 1. februar 2019. Arbeidsstipendet for 2019 skal deles ut under Festspillene i Nord-Norge i Harstad.

Arbeidsstipend for nordnorsk litteratur på 100 000 kroner ble etablert av Landsdelsrådet for kultur i Nord-Norge som et tiltak i Nordnorsk litteraturstrategi 2017-2021. De tre nordnorske fylkesbibliotekene har ansvaret for å følge opp Nordnorsk litteraturstrategi.

Fylkesråd for kultur og næring i Troms, Sigrid Ina Simonsen er glad for at arbeidsstipendet for nordnorsk skjønnlitteratur nå lyses ut for andre gang.

 

Kontaktperson:

Heikki Knutsen, Finnmark fylkesbibliotek – tlf: 78 96 43 65 eller e-post heikki.knutsen@ffk.no.

 

×