Tore Arnesen er ansatt som ny rektor ved Nordkjosbotn videregående skole.

Tore Arnesen er i dag ansatt på Ishavsbyen videregående skole i Tromsø, hvor han jobber som arbeidslivsveileder og prosjektleder. Her har han jobbet siden 2004.

- Før det jobbet jeg i Telenor og Televerket i 25 år som montør, ingeniør og sivilingeniør. Jeg startet på skolen som lærer ved elektrofag, og så har det bare gått videre derfra, forklarer Arnesen.

Solid erfaring

Fram til 2010 drev Arnesen med undervisning, før han gikk over til å jobbe med ulike prosjekter – samtidig som han var assisterende avdelingsleder på elektrofag. Fra 2010 til 2014 var Arnesen ansatt i utdanningsetaten på Fylkeshuset, hvor han jobbet som prosjektleder for «Ny giv». Deretter bar det tilbake til Ishavsbyen videregående skole. Her er han skolens prosjektrepresentant for bygging av ny skole og aktiv i fylkestingsprosjektet «Samspill for økt gjennomføring», i tillegg til jobben som arbeidslivsveileder.

- Jeg liker å jobbe med folk og et av mine mål er å ha eleven i sentrum, og jobbe med et godt elev- og læringssyn, forklarer han, og fortsetter:

- Jeg gleder meg til å komme i gang og begynne å snakke med de ansatte og bli kjent med elevene. Det blir virkelig spennende, sier han.

På jobb for elevene

Arnesen kommer opprinnelig fra Senja, og er i dag bosatt i Tromsø. Herfra skal han pendle til rektorjobben i Nordkjosbotn.

- Jeg har gjennom mange år fått opparbeidet meg stor kompetanse om videregående opplæring i Troms, som jeg har lyst til å bruke videre. Jeg gleder meg til å være mer utøvende og gjøre en forskjell for elevene i Troms, sier Tore Arnesen.

×