Troms fylkeskommune er fra 2019 med i tilskuddsordningen Program for folkehelsearbeid i kommunene. Troms får over to millioner kroner i år og en forventet tildeling på fire millioner kroner i 2020.

Satsingen Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027 er et samarbeid mellom KS, Helse- og omsorgsdepartementet, Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet. Programmet vil ha en årlig bevilgning i perioden 2019-2024. Midlene skal gå til kommunene og bidra til en styrking av arbeidet med å fremme befolkningens psykiske helse og livskvalitet, og til å styrke det rusforebyggende arbeidet.

Barn og unge er prioritert målgruppe.

Alle kommuner kan søke på ordningen.

Les mer

 

×