Fylkesrådet i Troms

Troms har et parlamentarisk system som innebærer at fylkeskommunens daglige ledelse ivaretas av fylkesrådet. Fylkesrådet ledes av fylkesrådslederen, som også er den øverste administrative lederen i fylkeskommunen.

Fylkesrådets rolle i forhold til fylkestinget kan sammenlignes med regjeringens rolle i forhold til Stortinget.

 

Fylkesrådets medlemmer

 Fylkesråd Willy Ørnebakk

Fylkesrådsleder
Willy Ørnebakk
Arbeiderpartiet
Mobil: 911 74 752
Telefon: 77 88 80 08
E-post: willy.ornebakk@tromsfylke.no

 Fylkesråd Ivar B. Prestbakmo

Fylkesråd for samferdsel og miljø,
fylkesrådets nestleder
Ivar B. Prestbakmo
Senterpartiet
Mobil: 901 02 556
Telefon: 77 78 80 06
E-post: ivar.b.prestbakmo@tromsfylke.no

 Fylkesråd Roar Sollied

Fylkesråd for utdanning
Roar Sollied
Venstre
Mobil: 906 12 324
Telefon: 77 78 80 14
E-post: roar.sollied@tromsfylke.no

Ane Marthe Sani - foto privat

Fylkesråd for plan og økonomi
Ane-Marthe Sani
Kristelig folkeparti
Mobil: 957 05 493
Telefon: 77 78 81 48
E-post: ane-marthe.sani@tromsfylke.no

 

Fylkesråd for kultur og næring
Sigrid Ina Simonsen
Arbeiderpartiet
Mobil: 909 55 070
Telefon: 77 88 80 12
E-post: sigrid.ina.simonsen@tromsfylke.no

 

Politisk rådgiver
Mari Martinsen Siljebråten
Arbeiderpartiet
Mobil: 454 83 791
E-post: mari.siljebraaten@tromsfylke.no

×