Spørsmål til fylkesrådet

Også utenom fylkestingssamlingene kan enkeltrepresentanter i fylkestinget stille skriftlige spørsmål til ansvarlig fylkesråd. Denne retten er hjemlet i §19c i reglement for Troms fylkesting

Disse skriftlige spørsmålene har en krav på å få svar på innen 10 kalenderdager.

Spørsmål og svar 2019

   

Nedenfor finner du spørsmål og svar sendt inn i 2017:

×