Ungdommens fylkesråd

  • UFR er ansvarlige arrangører av Ungdommens Fylkesting og ungdoms- og generasjonskonferansen.
  • UFR er ansvarlig for oppfølging av vedtakene som blir fattet på Ungdommens Fylkesting
  • UFR skal arbeide for å ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt.
  • UFRs arbeid skal ha fokus mot å øke det politiske engasjementet blant ungdom.
  • UFR skal holde seg oppdatert på saker som er aktuelle i det ordinære Fylkesting.
  • UFR skal legge fram saker som er tatt opp i Ungdommens Fylkesting for det ordinære Fylkestinget.
  • UFR kan gis talerett i Fylkestinget i saker som angår ungdom.
  • UFR skal være referansegruppe for fylkeskommunens arbeid med planer og saker som har med barn og ungdom å gjøre.
  • UFR-representantene skal være kontaktledd til de kommunale barne- og ungdoms­rådene.

   Ungdommens fylkesting velger et ungdommens fylkesråd (UFR), som består av ni ungdommer og fire varamedlemmer fra ulike deler av fylket.
   Ungdommens fylkesting skal lede arbeidet og være ungdommens stemme inn mot det regionale nivå mellom hvert ungdommens fylkesting, som  arrangeres kun en gang i året.

De som velges sitter i utvalget i to år. UFR møtes fem-seks ganger i året. Disse møtene er gjerne i forbindelse med fylkestingets plenum. Medlemmene i UFR  blir også ofte valgt inn i andre grupper, holde foredrag på konferanser, inviterte med i diverse  utvalg, slik som BRYC, DKS , Trafikksikkerhetsutvalget,  osv. Du kan også få lov til å representere UFT ved Ungdommens storting/ nasjonalt medvirkningsorgan.

Møtene finner sted forskjellige plasser i fylket, ofte på samme sted og samme helg som fylkestinget har møtene sine før fylkestingets plenum. Dermed får du som medlem i arbeidsutvalget mulighet til å se mye av fylket og treffe mange spennende personer. UFR har fast taletid ved fylkestingets åpning, talen holdes av en eller to av representantene fra UFR.

Er det en sak du mener ungdommens fylkesråd burde jobbe med, har du tips, ideer eller noe du brenner for – ta kontakt med medlemmene eller med ungdomskoordinator Hanne Sofie Roaldsen på e-post eller telefon 77 78 80 71 / 901 93 931.

 

leder i UFR nestleder i UFR
Ingeborg Gjerdrum Foshaug, leder Ottar Opsal
   
Hedda Konst Josefsen Hedda Ottarsen Nøstvik
   
Oda Kristine Johansen Fossvoll Markus Haraldsvik
   
Ole Martin Melbør Nygård Ulrik Johan Jakobsen
   
Yonas Laghmani, 1. vara Einar Postmyr Mathisen, 2. vara
   
Emma Vang, 3. vara Håkon Fjellstad, 4. vara
×