Valg 2019

Logo Valg

Valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 er satt til mandag 9. september 2019. Det enkelte kommunestyre kan selv vedta at det også skal avholdes valg i kommunen søndag 8. september 2019.

Her kan du lese mer om kommunestyre- og fylkestingsvalget.

Fylkestingsvalget 2019 – Godkjente valglister

Fylkesvalgstyret har i møte 20.05.19 godkjent følgende valglister i Troms og Finnmark:

Arbeiderpartiet
Fremskrittspartiet
Høyre
Kristelig Folkeparti
Liberalistene
Miljøpartiet De Grønne
Nordkalottfolket
Partiet De Kristne
Rødt
Senterpartiet
SV - Sosialistisk Venstreparti
Venstre

Her finner du oversikt over partiene og listekandidatene

Klage med krav om endring av fylkesvalgstyrets vedtak må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene, jf valglovens § 6-8.

For Fylkesvalgstyret i Troms og Finnmark

20.05.2019

Kari Lene Olsen

leder

 

 

×