Ullsfjordforbindelsen ut på høring

Fylkesrådet har vedtatt å sende forslag til regional plan for fylkesveg 91 «Ullsfjordforbindelsen» ut på høring.

I fylkesrådsmøte denne uken, etter innstilling fra fylkesråd for samferdsel og miljø Ivar B. Prestbakmo (Sp), gjorde fylkesrådet følgende vedtak:

1. Fylkesrådet vedtar at forslag til regional plan for Ullsfjordforbindelsen sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn med minst 6 ukers frist, jfr. pbl § 8-3.
2. Høringsperiode 1. november 2018 til 31. januar 2019.

- Formålet med denne regionale planen er å sikre areal til etablering av vegtrasé for ny fylkesveg 91, fergefri Ullsfjordforbindelse. Det er foreslått en regional planbestemmelse med forbud mot iverksetting av bygge- og anleggstiltak uten samtykke innenfor området avgrenset i plankartet. Forbudet vil gjelde i en periode på 10 år og vil gi kommunene tid til å justere sine planer i samsvar med den regionale planen, forklarer fylkesråd Prestbakmo.

Den regionale planen avklarer og gir føringer for hvor vegtrasé for ny fylkesveg 91 skal gå. Regional plan er en overordnet plan. For realisering av vegprosjektet må det utarbeides en reguleringsplan.

Totalkostnad for hele prosjektet Ullsfjordforbindelsen inkludert Breivikeidet bru – Hov anslås til 3, 5 mrd. Med en usikkerhet på +/- 25 % blir da kostnadspennet mellom 2,5 – 4, 5 mrd.


Saken til fylkesrådet og dens dokumenter finnes via denne lenken.

 

×