Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

Troms fylkeskommune fordeler årlig spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket. Det kan søkes om spillemidler til anlegg innenfor kategoriene ordinære anlegg (nye og rehabilitering) og nærmiljøanlegg. Her finner du søknadsskjemaer.

Se: Kulturdepartementets bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet - 2016, for tildelinger i 2017.

Viktige datoer:

  • 1. oktober (kan variere noe): Søknadsfrist til kommunene
  • 15. januar: Oversendelse av søknader fra kommunene til fylkeskommunen
  • 15. mars: Oversendelse av søknader til Kulturdepartementet
  • 1. mai: Rammebeløp til fylkeskommunene
  • ca uke 20: Fordeling av spillemidler

Informasjon om kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg er å finne på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

×