For ansatte

Velkommen til siden for ansatte i den offentlige tannhelse!

Her finner du verktøy og prosedyrer som kan hjelpe deg i det helsefremmende og forebyggende arbeidet ditt.

Størst mulig grad av egenomsorg er målet for det forebyggende arbeidet. Tverrfaglighet er derfor nødvendig for å påvirke mennesker i forskjellige miljøer. I det helsefremmende og forebyggende arbeidet er brukerne våre viktigste samarbeidspartnere, og formålet med tverrfaglig samarbeid er dels å sikre kvalitet ved å utnytte den samlende kompetansen optimalt, dels utvikle felles kunnskapsgrunnlag på tvers av faggrupper, og derved stimulere til faglig utvikling.  

Lykke til med det forebyggende og helsefremmende arbeidet - Vi kan alle gjøre en forskjell.

Strategiplan -lokal versjon av TannBarn

Skulle du ha ønsker om informasjon som vi kan legge ut her ta kontakt med Sissel Båtnes, Webansvarlig eller Tove Bendiksen, prosjektleder for det helsefremmende og forebyggende arbeidet i DOT Troms fylkeskommune.

×