Krav til bruk av digitale verktøy i matematikk.

Fra og med våren 2015 er det obligatorisk å bruke digitale verktøy i del 2 av eksamen i matematikk. I teoretisk matematikk og matematikk programfag er også timefordelingen mellom del 1 og del 2 av eksamen, endret. Du kan lese mer om dette på Utdanningsdirektoratets nettside. Digitale ferdigheter i matematikk, handler også om å kunne skrive! Dette har Skrivesenteret publisert informasjon om på deres nettsider.

Del 2 av besvarelsen kan leveres digitalt ved at hver enkelt kandidat laster den opp i PGSA eller at en av eksamensvaktene laster den opp på vegne av deg. For privatister leverer eksamensarrangøren ut oppgaven i stedet for at den blir lastet ned av kandidaten.

Utdanningsdirektoratet har laget en enkel veiledning i hvordan du kan bruke digitale verktøy (regneark, CAS og graftegner) under selve eksamen.

Vi anbefaler på det sterkeste at du også besøker nettsidene til Matematikksenteret (Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen) og leser om digitale ferdigheter og hvordan du arbeider med digitale verktøy.

 

×