Rammeverk for fellesfaget norsk

Fagkode Fagnavn (med lenke til kompetansemålene) Rammeverk
NOR1213 Norsk, Vg3 studieforb. utdanningsprogram, muntlig  Last ned
NOR1233 Norsk, Vg3 påb. til generell studiekompetanse, muntlig  Last ned
NOR1219 Norsk, Vg2 yrkesfage utdanningsprogram, muntlig  Last ned

 

Faget norsk i studieforberedende utdanningsprogram (og påbygging) er ikke bestått før både hovedmål, sidemål og muntlig er bestått. For å forbedre karakteren, kan hver av de tre delene tas uavhengig av hverandre. For enkelte er det mulig å søke om fritak fra vurdering i norsk sidemål

Dersom du skal ta norsk for yrkesfag, må du melde deg opp til både skriftlig (NOR1206) og muntlig (NOR1219) eksamen. 


Leselistene i norsk er nå bli erstattet av rammeverk. Alle tidligere leselister i norsk, er nå ugyldige.

×