Møte i fylkesutvalget

Dato
5. mars 2024
Tid
10:30 - 15:30
Sted
Microsoft Teams

Se alle saksdokumenter her 

Følg møte direkte på web-TV  

Møteplan

Kl. 10.30 Møtestart

  • Navneopprop 
  • Godkjenning av innkalling 
  • Godkjenning av saksliste 

34/24 Godkjenning av protokoll fra møtet 23. februar 2024 

40/24 Fylkesdirektørens orientering 

37/24 Oppfølging av fylkestingets utredningsvedtak 

35/24 Retningslinjer for tjenestereiser - folkevalgte i Troms fylkeskommune 

36/24 Reglement for IT-utstyr til fylkestinget 

38/24 Endring av leieforhold samferdsel sine kontorer på Finnsnes 

Kl. 12.30 Lunsjpause 

Kl. 13.00 Saksbehandling 

  • Utvalgsreise i september 

39/24 Godkjenning av utlysning anbud Hjørn bru - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.2 

41/24 Fylkesvegløftet - aksept for utlysning av anbud - Unntatt etter offentlighetsloven Offl. § 13 jf. fvl. § 13 (1) nr.2

Arrangør

Troms fylkeskommune