Innspillsverksted - klimaomstilling

Som et ledd i arbeidet med regional plan for klimaomstilling  inviteres det til medvirkning  og deltakelse som i stor grad vil forme fylkeskommunens forståelse av utfordringer og muligheter knyttet til klimaomstillingen i Troms.

Dato
19. juni 2024
Tid
8:30 - 12:00
Sted
Microsoft Teams
Pixabay

 

Mange av endringene vi skal gjennom vil bli krevende for både næringslivet, kommunene og organisasjoner, og det stilles stadig flere klimarelaterte krav til den daglige driften og hvordan oppgaver løses. Mange støter på en rekke utfordringer i møte med disse kravene, og gjør seg opp tanker om hva som må til for at deres lokalmiljø skal mestre den kommende omstillinga.

Vi behøver innspill fra sentrale aktører i samfunnslivet til planarbeidet.  Bred kunnskap og lokalforståelse er svært verdifull for oss. Det er innsikten fra menneskene tett på lokale behov og utfordringer som kan bidra til å skape en vei fremover som er både realistisk og ambisiøs. Denne innsikten er helt avgjørende for å nå hovedmålet med planen – å bygge en robust region som er motstandsdyktig mot klimaendringer, og samtidig tilrettelegge for livskraftige samfunn.

Påmelding

Det er nødvendig med påmelding til arrangementet, med det er ingen begrensinger  i antall eller kostander ved deltakelse.

 Påmeldingsfristen er 14. juni.

 Meld deg på her

 

Ta gjerne kontakt med oss hvis du har spørsmål med Bjørn Moen Ballo eller Maja Eidissen 

 

Arrangør

Troms fylkeskommune