Søk støtte fra Arktis 2030

Har du en prosjektidé som kan bidra til å øke tempoet i den grønne omstillingen i nord? Nå kan du søke midler over ordningen Arktis 2030. 

Det kan søkes om midler til både forprosjekter og hovedprosjekter. 

Tilskuddsordningen Arktis 2030 er rettet mot utviklings- og innovasjonsprosjekter med tiltak som kan bidra til operativ bruk av nyutviklet kunnskap, teknologi og/eller kompetanse om nordområdene. Tiltakene skal ha effekt i Nord-Norge. 

Søknad hovedprosjekt 

Dersom du ønsker å søke om støtte til et hovedprosjekt må du først sende inn skisse. Skissen skal være kort, og si noe om målet med prosjekt, hvordan prosjektet skal organiseres og hvilke aktiviteter som skal gjennomføres. 

Fristen for å sende inn skisse til hovedprosjekt er 5. april.

Søknad forprosjekt 

Søknader om forprosjekt behandles løpende, og endelig søknadsfrist for forprosjekt er 16. mai. 

Søknader over Arktis 2030 behandles i samarbeid med Nordland fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune. 

Her finner du mer informasjon om Arktis 2030.