Fokusområder for HMS-arbeid i Troms fylkeskommune

Fokusområder for HMS-arbeidet i 2018 og 2019

Som en del av kravet til systematisk HMS-arbeid og internkontroll i Troms fylkeskommune, er det fastsatt mål for HMS-arbeidet i samarbeid med arbeidstakernes representanter.

Fokusområdene for HMS-arbeidet i Troms fylkeskommune i 2018 og 2019 ble vedtatt av HAMU 9.mai 2018. Les de vedtatte fokusområdene i HAMU-sak nr 12/18.

×