Hovedarbeidsmiljøutvalget

Hovedarbeidsmiljøutvalget i 2018


Oversikt over medlemmer av Hovedarbeidsmiljøutvalget i perioden 01.01.2018-31.12.2018. Leder for HAMU i perioden er Arbeidsgiversiden ved fylkesrådsleder Willy Ørnebakk/fylkesråd for Plan og økonomi Ane Marthe Sani (vikar fra 25.07.2018-31.02.2018 til 15.02.2019: Widar Skogan).

ARBEIDSGIVERSIDEN:    
Willy Ørnebakk Fylkesrådsleder Fylkesrådet i Troms
Kristina Bratrein DoU-sjef Drifts- og utbyggingssenteret

Børre Krudtaa

Fylkesutdanningssjef Utdanningsetaten
Peter Marstrander Fylkestannhelsesjef Tannhelseetaten
Varamedlemmer (i uprioritert rekkefølge):    
Bjørn Kavli Fylkessamferdselssjef Samferdsels- og miljøetaten
Nils Arne Johnsen Fylkesnæringssjef Næringsetaten
Ellen Østgård Fylkeskultursjef  Kulturetaten
Bjørn Inge Thomasjord Ass. fylkesutdanningssjef Utdanningsetaten
Per Ove Uglehus Ass. fylkestannhelsesjef Tannhelseetaten
Tor Ødegård Personalsjef Personal og organisasjonssenteret
ARBEIDSTAKERSIDEN    
Hege Ryeng Hovedtillitsvalgt Utdanningsforbundet
Jon A. Haugen Seksjonsleder vgo Utdanningsforbundet
Siv Heidi Hermansen Hovedtillitsvalgt  Fagforbundet
Kristen Fosli Fylkeshovedverneombud  
Varamedlemmer:    
Ole Jacob Nilsen 1. vara Utdanningsforbundet
  2. vara Utdanningsforbundet
Eva Berg

Vara for Siv Heidi Hermansen

Fagforbundet
Trine Lise Antonsen Vara  Fylkeshovedverneombudet
Medlemmer med møte- og talerett:    
Astrid Sebulonsen Hoved AKAN-kontakt Ishavsbyen vgs

HAMU-sekretær: HMS-sjef Kristin Ytreberg
BHT- representant: Kristin Ytreberg

×