Kjemikaliehåndtering

Informasjon om roller og ansvar i forbindelse med sikker kjemikaliehåndtering i Troms fylkeskommune

Kjemikaliehåndtering - roller og ansvar

Her finner du informasjon om hvilke krav som stilles i forbindelse med klassifiseringspliktige kjemikalier, og hvordan Troms fylkeskommune er organisert for å jobbe i henhold til kravene.

Stikkord: Stoffkartotek, risikovurdering, tiltak, roller og ansvar.

Bruksanvisning for risikovurdering og bruk av stoffkartotek

Her finner du bruksanvisninger og andre hjelpeskjemaer som kan benyttes i forbindelse med risikovurderinger av kjemikalier og arbeid med stoffkartotek.

Stikkord: innlegging av sikkerhetsdatablader i ECO Archive, hjelpeskjema for risikovurdering av kjemikalier. 

×