Lønnsrutiner/Visma

Informasjon om lønnsrutiner og brukerveiledninger VISMA for Troms fylkeskommune

Lønn utbetales den 12. hver måned.

I tillegg foretas det en delkjøring med utbetaling av reiseregninger den 27. hver måned, med unntak av juli hvor det er kun er hovedkjøring.

Dersom den 12./27. faller på en helgedag/helligdag så vil utbetaling som hovedregel foretas dagen før helg/helligdag.

Se aktivitetsplan for lønnskjøring for 2018 som viser de viktigste arbeidsoppgaver med ansvar og frister. Det er viktig at arbeidsoppgaver og frister overholdes for å sikre utbetaling av riktig lønn til rett tid.

Se også fylkeskommunens rutiner for lønnskontroller.

 

×