Fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), har åpnet den oppgraderte veien til Grøtfjord, sammen med grunneier Johan Martin Andreassen, ordfører Kristin Røymo og avdelingsdirektør Rigmor Thorsteinsen.

- Dette er en gledens dag for befolkning og næringsliv i Grøtfjord og Tromvik, sier fylkesråden.

23.000 tonn steinmasser er sprengt vekk, slik at stigning og kurvatur er blitt vesentlig lettere for vogntog med fisk, skolebarntransport og øvrig befolkning som benytter veien til daglig.

I tillegg er det laget en stor flott stopplomme for de veifarende, med fantastisk utsikt mot havet. Prosjektet har kostet ca. 14,5 millioner kroner og entreprenør Consto fikk skryt for godt arbeid og samarbeid med lokalbefolkningen.  

Omlag 30 innbyggere hadde møtt opp og det var stor stemning med kaffe, kake og sang.

- Jeg vil gjerne benytte anledningen til å berømme en meget velvillig grunneier Johan Andreassen, slik at dette prosjektet lot seg realisere så raskt og smidig, avslutter fylkesråd Prestbakmo.

 

Grøtfjord foto Jonny Berg

Bilde av stopplommen, hvor en kan nyte ei fantastisk utsikt over Grøtfjorden. Foto: Jonny Berg/Troms fylkeskommune

×