Den første fylkeshelseundersøkelsen i Troms og Finnmark med vekt på trivsel og livskvalitet er nå gjennomført.

Vi er veldig fornøyde med deltakelsen, og vil fremlegge egen rapport i løpet av høsten.

Takk til alle som har deltatt i undersøkelsen, og som har bidratt til å gi oss god kunnskap om folkehelse i regionen.

Gavekort til fem deltakere er nå på vei i posten.

God sommer

×