Inviterer til regionalt høringsmøte om «Nord-Norgebanen»

Troms fylkeskommune ønsker å møte våre kommuner, organisasjoner og næringsaktører i et regionalt høringsmøte om Jernbanedirektoratets utredning om «Nord-Norgebanen».

Møtet vil finne sted i Tromsø i Fylkestingssalen på Fylkesbygget, fredag 30.august klokken 10:30-13:30.

Troms fylkeskommune skal innen 1. oktober sende inn sitt høringsinnspill til Jernbanedirektoratet og høringsmøtet vil bidra til en god meningsutveksling, samt å informerer Fylkesrådet om ulike synspunkter i saken.

-Etter at Jernbanedirektoratet la fram sin utredning 1. juli har det vært mye debatt og engasjement i saken. Det er og et godt utgangspunkt for den høringen som fylkeskommunen skal avgi innen fristen, sier Fylkesråd, Ivar B. Prestbakmo (SP).

Jernbaneverkets prosjektleder for utredningen, Hanne Juul, har allerede bekreftet at hun vil delta, i tillegg til flere andre.

Foreløpig program for høringsmøte finner du her.

Hele utredningen med oppdaterte kostnadsanslag og samfunnsøkonomiske analyser finner du her.

Troms fylkeskommune tar imot høringsinnspill til vår regionale behandling av saken fram til den 16.september.

For å melde deg på arrangementet, send e-post til marius.chramer@tromsfylke.no

×