Fylkesrådet har vedtatt størrelsen på museumstilskuddet for 2018.  Det ble vedtatt å gi samme tilskudd i 2018 som i 2017, pluss kompensasjon for prisvekst for de regionale museene og Halti-kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter. I tillegg ble det vedtatt å gi Halti kvenkultursenter en økning på 100.000 kroner som et resultat av Troms fylkeskommunes satsing på kvensk språk og kultur.
 
For 2018 er Troms fylkeskommunes totale budsjett for driftstilskudd til museene og Halti-institusjonene 12.414.500kroner - en økning på 306.500 kroner fra 2017.
 
- Museene er viktige kulturbærere både lokalt og i nasjonal sammenheng, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), og fortsetter:

- Troms fylkeskommune har en særlig satsing på kvensk kultur og historie, og jeg er spesielt glad for å kunne styrke Halti kvenkultursenter, som gjør et fantastisk arbeid med små ressurser, sier fylkesråden.

Størrelsen på museumstilskuddet forholder seg til størrelsen på tilskuddet fra Kulturdepartementet. Kulturdepartementet har et prinsipp om at staten skal gi inntil 60 % av driftstilskuddet til de regionale museene. Regionen, det vil si fylkeskommunen og kommunene til sammen, skal dermed bidra med minst 40 %. Av museene i Troms er det særlig Midt-Troms museum og Perspektivet som har en lav statlig andel med rundt 40 % av sine driftstilskudd fra Kulturdepartementet.
 
Det er museene som er knyttet til det nasjonale museumsnettverket som mottar årlig driftsstøtte fra Troms fylkeskommune, foruten båtmuseet ved Nordnorsk fartøyvernsenter i Gratangen, Halti kvenkultursenter og Halti nasjonalparksenter.

Driftstilskuddet fordeler seg slik:
 

Nord-Troms museum 1.870.000 kroner
Midt-Troms museum 2.297.000 kroner
Sør-Troms museum 4.605.000 kroner
Perspektivet museum 1.227.000 kroner
Polarmuseet 1.030.000 kroner
Båtmuseet i Gratangen    563.500 kroner
Halti kvenkultursenter    466.000 kroner
Halti nasjonalparksenter    356.000 kroner

 

Foto: Pål Vegard Eriksen/Halti kvenkultursenter

×