Etter noen utprøvingsår med økende deltakelse, vil fylkesrådet i Troms gjøre seremoniene for utdeling av fagbrev, svennebrev og kompetansebevis til en fast ordning. Det skal settes av en fast sum per deltaker, og totalkostnadene kan øke noe både på grunn av attraktive arrangementer og det faktum at stadig flere yrkesfagelever fullfører i Troms.

Avslutning på et helhetlig opplæringsløp

I fylkesrådets vedtak sies det at «Opplæringskontorene og de videregående skolene skal ha ansvaret for seremoniene i et samarbeid i hver opplæringsregion.».

Seremoniene har i prøveperioden bestått av kunstnerisk innslag, tale ved lokal politisk representant og representant med tilknytning til fagopplæring, utdeling av fag-, svenne- og kompetansebrev samt bespisning. I tillegg til lærlingene og lærekandidatene har også opplæringskontor, lærebedrifter, familie og representanter fra fylkeskommunen vært invitert.

I utprøvingsperioden har opplæringskontorene hver for seg eller i samarbeid stått for seremoniene, og deltakertallene er økende. I 2018 deltok nesten halvparten av alle inviterte. Samtidig har ungdom under opplæring gjerne vært aktive i arrangementene.

- Dette er «framsnakking av yrkesfag» i praksis. Jeg har hatt æren av å bli invitert til noen utdelinger og ser at en høvelig høytidelig ramme kombinert med litt humor gjør seremoniene til ei verdig og gledelig avslutning på fagopplæringa. Kandidater, lærere og veiledere blir med god grunn stolte, sier fylkesråd for utdanning i Troms, Roar Sollied (V). 

×