Fylkesrådet skal i 2019 bruke 175 millioner kroner til dekkelegging på fylkesvegene, 65 millioner kroner mer enn i 2018. Nytt av året er også at deler av asfalten som skal legges er produsert på en mer miljøvennlig måte, som medfører at CO2-utslippene fra produksjonen reduseres med ca. 30 prosent.

- Årets dekkeleggingsprogram på fylkesveg er det mest omfattende vi har hatt på flere år, og innebærer et løft i forhold til å utbedre dekket på 167 km av fylkesvegnettet. Bakgrunnen for at vi har klart å øke årets dekkeprogram er knallhard prioritering innenfor våre samferdselsrammer, men vi skulle gjerne hatt enda større rammer på dekkeleggingen. I tillegg til dekkeleggingen vil det også bli gjort en del vedlikeholdsarbeider som utskifting av stikkrenner og grøfting, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Det er YIT som har vunnet anbudskonkurransen på alle asfaltkontraktene i Troms for denne sesongen, og skal dermed legge totalt 167 406 meter med asfalt i løpet av sommeren og høsten. Noen av strekningen får heldekkende ny asfalt, andre steder får nytt dekke deler av strekningen.

Det tas som vanlig forbehold om enkelte strekninger som kan utgå, på grunn av ev. kostnadsøkninger/økte behov på andre strekninger. I asfaltprogrammet ligger også noen opsjoner, som det vil være noe usikkerhet til hvor mye av som blir utført til slutt, men vi legger til grunn at det som følger i vedlagte oversikt skal gjøres, presiserer Prestbakmo.

- Nytt av året er at det også er stilt strenge miljøkrav, bl.a. for å holde nede CO2-utslippene. Rundt 40 prosent av den asfalten som skal legges i år er såkalt lavtemperaturasfalt, som gir en reduksjon på ca. 30 prosent CO2 per tonn asfalt som produseres. Bruken av denne asfalttypen vil også gi en gevinst i form av bedre arbeidsmiljø for de som legger asfalten, sier Prestbakmo.

Fylkesråden kommer også med en påminnelse til de som ferdes langs vegene i denne delen av året når asfaltarbeidene pågår.

- Entreprenørene som utfører arbeidet ute på vegene har flere ganger de siste årene opplevd at arbeidsvarsling og sperringer ikke respekteres. De som jobber ute langs vegene opplever for ofte alvorlige situasjoner på grunn av at skilt blir ignorert, ledebiler forbikjørt og at de som dirigerer trafikken ikke respekteres. Det er viktig at alle vi som ferdes langs vegene husker på at det arbeidet som gjøres, og den ulempen det er å måtte vente noen minutter, faktisk er for at vi skal få en bedre og tryggere veg å ferdes på, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp).

Fylkesråd Prestbakmo avslutter med å nevne at man er i en prosess sammen med Lyngen Kommune for å finne løsninger knyttet til fylkesveg 311 (Koppangveien), som kan medføre tiltak også her. Også i forhold til enkelte andre strekninger som har større behov ut over dekkeleggingen med noe vedlikeholdsarbeid, er det prosesser på gang. 

Disse veiene skal asfalteres i 2019

×