Det ble foretatt 318.964 flere passasjerreiser fra 1. januar til og med 30. november i år med buss i Tromsø sammenlignet med samme periode i 2017.

Det gir en vekst på knappe 4% sammenlignet med samme periode i 2017. 
 
Bare i november ble det foretatt 44.988 flere bussreiser sammenlignet med november 2017. En vekst på 5% sammenlignet med november 2017.

- Dette er gode tall og underbygger utviklingen fra tidligere i år. En vekst som har vært positiv etter omleggingen og styrkingen av tilbudet fra november 2015. Fortsetter utviklingen slik også i desember vil vi ha hatt en samlet vekst på ca 13% siden 2015, sier fylkesråd for samferdsel og miljø, Ivar B. Prestbakmo (Sp), og fortsetter:

- Omleggingen og styrkingen av rutetilbudet fra november 2015, innføringen av sanntidsystemet, med sanntidsskjermer på holdeplasser, sanntidsinformasjon på Troms reise appen, innføring av barnetakst opp til 20 år, samt oppgradering av holdeplasser har nok også bidratt til den betydelig veksten i antall bussreiser vi har sett og ser i Tromsø.
 
Forøvrig vil oppstarten av ny busskontrakt i august 2019 styrke tilbudet ytterligere.
 

November 2018

Samme antall helgedager som november 2017. 

Buss Tromsø

Denne måned i fjor

Denne måned i år

Endring

Endring

892.721 937.701 +44.980 +5,0%

Hittil i 2017

Hittil i 2018

Endring

Endring

8.363.988 8.682.952 +318.964 +3,8%
×