En helt fersk strategi fra Troms fylkeskommune skal hjelpe den kreative næringen i fylket med videre verdiskapning og vekst, og etablere bærekraftige arbeidsplasser i regionen.

«Strategi for kreativ næring i Troms» er nylig ferdigstilt, og berører alt fra musikk og film til dataspill og bøker – og alt der imellom. Strategien er en bestilling fra fylkestinget i Troms, og skal behandles av de folkevalgte der i mars-samlinga.

Kreativ næring er fremhevet som en nasjonal vekstnæring med stort potensial. Næringen er svært omfattende, og inkluderer aktører både fra kultursektoren (kulturbransjer som litteratur, musikk, film, utøvende kunst, kunst, museum, dataspill) og mediesektoren (TV, radio, aviser og magasiner) i tillegg til også andre kreative bransjer (design, arkitektur, reklame og event).

- Ved å utvikle en egen strategi for denne sterkt voksende næringen i Troms, vil en bidra til kunnskap om næringen og dens utviklingspotensial i fylket, slik at en står bedre rustet til å gjøre gode valg, koordinere og rette riktig innsatsen overfor denne, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap), og fortsetter:

- Mye har vært gjort, og noen gode eksempler på at innsatsen nytter kan en kanskje påskrive seg, der enkelte aktører fra regionen er helt i Norges-, for ikke snakke om verdenstoppen i det de driver med. Og dette er selvfølgelig flott for disse aktørene, men det er også fantastisk for oss andre, da disse er gode ambassadører for regionen der de hver dag viser at det er mulig å lykkes.

Landsbyspelet Kyläpeli av Halti kvenkultursenter og ITU Kvensk Teater Trupp, artisten Dagny, dansekompaniet Kartellet, Nordnorsk Design- og Arkitektursenter, glasshytta Blåst, Nordnorsk Filmsenter, forfatterstudiet ved UiT – Norges arktiske universitet og folkemusikk- og folkedansfestivalen Kalottspel er blant aktørene i Troms som trekkes frem som gode eksempler innenfor sine respektive bransjer.

 

×