Troms fylkes ungdomsråd

Ungdomsrådet skal jobbe for å ivareta ungdoms interesser i fylkespolitikken og sørge for at ungdom blir hørt.

Rådet er Troms-ungdommens talerør overfor fylkespolitikere og andre beslutningstakere, og har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder ungdom.

Ungdomsrådet kan også ta opp egne saker.

Ungdomsrådet velges av ungdommens fylkesting, og blir formelt oppnevnt av fylkestinget i Troms. 

Medlemmer

Troms fylkes ungdomsråd
Navn Rolle Hjemkommune
Parahini Parabaran Leder Karlsøy
Sebastian Norman Medlem Målselv
Emma Mortensen Medlem Salangen
Mathias Johansen Medlem Kvæfjord
Alina Michelle Wilhelmsen Medlem Tromsø
Asen Nechev Varamedlem
Marius Sundby Varamedlem Nordreisa
Luna Drecker Varamedlem Tromsø

Saker og møter

Se møteplan med saker og vedtak

Handlingsplan 2024

Handlingsplanen ble utarbeidet av deltakerne under ungdommens fylkesting for Troms og Finnmark 2023. På grunn av oppsplitting av fylkene kunne ikke ungdommens fylkesting formelt vedta en handlingsplan. Det ble da heller anbefalt en handlingsplan lik for både Troms og Finnmark. 

Troms fylkes ungdomsråd vedtok i sitt første møte å ha handlingsplanen som et veiledende dokument, og trakk fram 10 punkter de ønsker å ha et spesielt fokus på. 

Her kan du lese hele handlingsplanen og de 10 utvalgte punktene 

Reglement

Her finner du reglementet til Troms fylkes ungdomsråd

Se også: