Dette får museene i støtte i år

Fylkesrådet i Troms har fordelt årets driftstilskudd til museene i fylket. Totalt gis ser over 12,6 millioner kroner.
 
Fordelinga er som følger:
 

 

Tilskudd 2019

Nord-Troms museum  1.890.000
Midt-Troms museum  2.340.000
Sør-Troms museum  4.655.000
Perspektivet museum   1.250.000
Polarmuseet 1.030.000
Båtmuseet (NFFA)  585.800
Halti kvenkultursenter  490.000
Halti nasjonalparksenter  370.000
Totalt  12.610.800


I et spleiselag med staten v/Kulturdepartementet og kommunene i Troms gir Troms fylkeskommune driftstilskudd til de museene som er med i det nasjonale museumsnettverket (Nord-Troms museum, Midt-Troms museum, Sør-Troms museum, og Perspektivet museum i Tromsø).

Videre gir fylkeskommunen tilskudd til Polarmuseet, og til Båtmuseet i Gratangen, som er en del av stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA). Begge disse museene mistet statstilskuddet da de ikke fulgte opp kravene i den nasjonale museumsreformen, men Polarmuseet gjorde sitt konsolideringsarbeid i ettertid og er nå en avdeling under Tromsø museum – Universitetsmuseet (Kunnskapsdepartementet).

I tillegg til disse museene gir fylkeskommunen i spleiselag med staten driftstilskudd til Halti kvenkultursenter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Halti nasjonalparksenter (Klima- og miljødepartementet).

- Museene i Troms er små og fortsatt under oppbygging. De ulike nivåene på tilskuddene gjenspeiler i stor grad innsatsen under den nasjonale museumsreformen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

 

×