Støtter droneprosjekt i Salangen kommune

Fylkesrådet har bevilget 860.000 kr til Salangen kommune og «Forprosjekt – Dronesenter Arena Elvenes».

 

Det er Salangen kommune som er prosjekteier og prosjektleder vil være Bjørn Nordmo i Astafjord Utvikling AS (AU). AU eies av Salangen kommune og har ansvaret for å drifte Elvenes. Hovedmålet med prosjektet er å avklare mulighetsrommet for at «Dronesenter Arena Elvenes» skal bli et foretrukket klasserom i forbindelse med droneoperasjoner i arktiske strøk.

 

- Arena Elvenes har en spennende infrastruktur og dette forprosjektet kan potensielt skape et grunnlag for fremtidig dronevirksomhet på Elvenes i samarbeid med forsknings- og utdanningsmiljø og næringsliv. Formalisert samarbeid med ulike kompetansemiljø er nøkkelen for å lykkes i dette arbeidet, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).

 

×