Utviklings- og formidlingstiltak

Vi skal ivareta mangfoldet og styrke det visuelle kunstfeltet. 

Vi tilrettelegger for kunstproduksjon, kunstneriske og kulturelle endringsprosesser, stimulerer nye kunstneriske produksjonsmåter, samarbeidsformer og formidling for et sammensatt publikum. 

Råd og veiledning

Fylkeskommunen gir råd og veiledning knyttet til:

  • støtteordninger og søknadsskriving
  • finansiering og organisasjonsarbeid
  • formidling og forvaltning av kunst
  • internasjonalt samarbeid og nettverk
  • kunnskapsdeling nasjonalt og internasjonalt

Seminarer og nettverksmøter

Hvert år arrangerer vi seminarer, nettverksmøter og faglige arrangement som tar for seg ulike problemstillinger. Fokus kan for eksempel være på kunst i offentlige rom, eller internasjonalt samarbeid og nettverk, knyttet til det visuelle kunstfeltet i fylket.

Vi samarbeider med det regionale og det statlige kompetansemiljøet. Målet er å bidra til økt kunnskap og kompetanse innen fagfeltet, og å synliggjøre fagmiljøet i fylket.

Kunstkritikk

Prosjektet Utvikling og formidling av kunstkritikk i Troms ble gjennomført i perioden 2017-2020. Det ble drevet i samarbeid med lokale og regionale aktører, og med støtte fra Kulturrådet og Nordisk kulturfond.

Målet var å bidra til økt bevissthet og en levende offentlig diskusjon om det visuelle kunstfeltet i Troms, og oppfordre og støtte fagmiljøet til å starte et forum for kunstkritikk.

Gjennom gjesteatelierordningen tilbyr vi tidsbegrensede kritikeropphold på gjesteatelieret ved Troms fylkeskultursenter i Tromsø.

Søk om opphold på gjesteatelieret