Dyrøy kommune

Tranøy (som bl.a. omfattet Dyrøy kapell/annekssokn) ble skilt ut fra Ibestad (Astafjord) som eget prestegjeld i 1759.

MIKROFILM

KIRKEBØKER

Under Ibestad:

1  1744-1757   PF 476  Tranøy sokn


Tranøy prestegjeld, inkl. Stonglandet, Dyrøy og Sørreisa sokn:

  1  1757-1773 PF 476
  2  1773-1806 PF 476PF 477
  3  1807-1820 PF 477
  4  1820-1829 PF 477
  5  1829-1844 PF 477
  6  1844-1855 NM 12
  7  1856-1866 NM 12
  8  1867-1877 NM 12NM 13 
11  1878-1904 NOR1 1064                      Dyrøy sokn


KLOKKERBØKER

Tranøy prestegjeld:

  9  1820-1821 PF 479                              Dyrøy sokn: Vigsler
  9  1829-1834 PF 479                              Dyrøy sokn
10  1835-1844 PF 479                              Dyrøy sokn
11  1845-1859 PF 479                              Dyrøy sokn 
12  1859-1874 PF 479                              Dyrøy sokn
13  1874-1896 PF 479                              Dyrøy sokn
13  1874-1896 NM 13                               Dyrøy sokn               
14  1896-1918 NOR1 328NOR1 329      Dyrøy sokn      
15  1918-1930 NOR1 1064                       Dyrøy sokn


FOLKETELLING

1865              HF 145
1875              NM 28NM 29
1900              NM 55


SORENSKRIVERENS OVER- OG FORMYNDERRULLER

1854-1898      NM 95NM 96


SORENSKRIVERENS RULLER OVER FRAVÆRENDE ARVINGERS MIDLER

1886-1894      NM 96


PROSTENS OVERFORMYNDERPROTOKOLLER, -REGNSKAP OG SKIFTEDESIGNASJONER

1788-1817       NM 97


MILITÆRE RULLER

1804               NM 93

MIKROFILMKORT

FOLKETELLING

Dyrøy
1891              1 kort

 
Tranøe
1801              1 kort

 

TRYKT/AVSKRIFT

FOLKETELLINGER OG MANNTALL

Folketællinga 1701  Senjen fogderi
Folketellinga  1801  Tranøe
Folketellinga  1865  Dyrøy
Folketellinga  1875  Tranøy
Folketellinga  1900  Dyrøy
Folketeljing   1910

 

Manntallet 1666 over Astafjord prestegjeld

Mandtall over ... Tranøe ... og underliggende annexe Dyrøe for aaret 1770

 

BYGDEHISTORIE

INKLUDERT SLEKTSBØKER OG GÅRDSHISTORIE


Brox, Arthur, n., 1901-
Slekter i Dyrøy : to tingsvitne frå 1738 / av Arthur Brox. - [Harstad],
1956. - s. 527-34  Særprent av Håløygminne, hefte 2, 1956.

 

Knutsen, Oddbjørn, n.
Gårds- og slektshistorie for Dyrøy / Oddbjørn Knutsen. - [S.l.] : Dyrøy kommune,
1990. - 3 b. : ill., kart. 

 

 

 

×