Forum og samarbeidspartnere

Arktisk jernbaneforum (AJF) er et politisk samarbeidsorgan som skal fremme utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark. Forumet eies av fylkesrådet i Troms og Finnmark og ledes av fylkesråd for samferdsel. 

Forumet er en møteplass for medlemmer, sentrale politikere og øvrige med ansvar, myndighet eller interesse for utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

I tillegg til forumets faste medlemmer, kan andre aktuelle parter inviteres til møtene.

Ordinære medlemmer

Hålogalandsrådet

Midt-Tromsrådet

Tromsøområdets regionråd

Øst-Finnmarkrådet

Vest-Finnmarkrådet

LO Troms og Finnmark

Forsvaret

Nordnorsk reiseliv AS

UiT - Norges Arktiske universitet

Ungdommens fylkesråd

Norges Fiskarlag  - Fiskarlaget nord

ASKO Nord

Observatører

Jernbanedirektoratet

NHO Arktis

Sametinget

EBA Hålogaland

Sjømat Norge

For jernbane

Tromskomiteen for jernbane

Aksjonsgruppa for jernbane

Gjennom samorganisering av fylkeskommunen med andre relevante parter kan vi formidle de helhetlige og regionale perspektivene fra regionen knyttet til utvikling av jernbane.

Drift og oppfølging av Arktis jernbaneforum ligger ved samferdselsetaten i fylkeskommunen. 

Arktisk jernbaneforum tar opp saker som er relevant for utvikling av jernbane i Troms og Finnmark og bidrar til høyest mulig nasjonal prioritering av utbygging, utvikling og drift av et best mulig togtilbud i regionen. Dette gjøres ved at Arktisk jernbaneforum søker å fremme, ivareta og formidle medlemmenes felles interesser i spørsmål og saker knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark.

Aktiviteter

Gjennom vedtekter skal forumet fremme og ivareta medlemmenes fellesinteresser ved å

  • samordne politikk knyttet til utvikling av jernbane i Troms og Finnmark
  • samordne opptreden i den regionale og nasjonale debatten om jernbane i Troms og Finnmark
  • samordne framstøt og tiltak for å styrke utviklingen av jernbane i Troms og Finnmark
  • samordne tiltak for jernbanerelatert næringsvirksomhet i Troms og Finnmark
  • sammen bidra til å utvikle fagkompetanse på jernbane i regionen

Forumet ønsker å være en møteplass for medlemmer og sentrale politikere, samferdselsmyndigheter, Jernbanedirektoratet og Bane Nor, operatører og øvrige aktører med ansvar, myndighet eller interesse for jernbane i Troms og Finnmark.

Arktisk jernbaneforum møtes etter behov, og minimum to ganger i året.