Prosjekt Nord-Norgebanen

Nord-Norgebanen utredes i dag langs strekningen Fauske – Narvik – Tromsø med mulig sidearm til Harstad.

Nord-Norgebanen vil ha grensesnitt mot Ofotbanen ved Narvik stasjon, som binder Nord-Norge sammen med Oslo via Sverige.

Nord-Norgebanen skal binde hele landet sammen. I den pågående KVU Nord-Norgebanen vurderes det følgende traseer, med opsjon for en trinnvis utbygging.

Dette er et kart over mulige traseer for Nord-Norgebanen. - Klikk for stort bildeNord-Norgebanen utredes langs strekningen Fauske – Narvik – Tromsø. TFFK

Arktisk jernbaneforum anbefaler at KVU Nord-Norgebanen utformes slik at banen enkelt kan deles opp i strekningsvise etapper, både når det gjelder trasevalg, kostnadsoverslag og nærings- og samfunnsmessige konsekvenser.