Slik gjennomføres det skredkontroll

Skredkontroll er kontrollert utløsning (nedsprenging) av snøskred. Svake lag i snødekket kollapser under trykket fra eksplosjonen, som kan utløse skred ved ustabile snøforhold. Skredene utløses når veien er stengt, og man reduserer størrelsen på skredene gjennom å utføre jevnlige utløsninger på riktig tidspunkt. Skredkontroll kan utføres både fra helikopter (DaisyBell), og fra faste installasjoner (skredtårn).

Til toppen